Unika Försäkringar
Unika Specialistvård Global+, från 162kr
Ta reda på ditt pris
anonymt och utan registrering

Försäkring

Huvudförsäkrad

Betalning

Betalningsmetod
!
Betalningsintervall

© 2019 Unika Försäkringar. Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, Sverige. Organisationsnummer 559150-1183

Exklusiv försäkringsgivare för Unika Försäkringar är AXIS Specialty Europe SE, org. nr. 6373402H. Unika Försäkringar står under Finansinspektionens tillsyn.

Svenska